תעסוקה איכותית בגליל המזרחי והגולן

תעסוקה איכותית בגליל המזרחי והגולן: רקע

שלב הוספת התשובות הסתיים
רקע

הגליל המזרחי והגולן נמצאים בצמיחה כלכלית מואצת של חברות רבות בתחומי ההייטק, פודטק ותעשייה חכמה ומתקדמת. 

בנוסף, חברות חדשות בוחנות אפשרות לפתיחת שלוחות בצפון לאור מגמות העבודה ההיברידיות ויצטרפו לחברות הגדולות שכבר פועלות כאן.

תהליכים אלו הביאו לגידול בהיצע משרות האיכות אותן מעסיקים באזור מבקשים לאייש על מנת להמשיך ולצמוח ולאתגרים חדשים בתחומי התעסוקה באזור.

אנו מעוניינים להעמיק בסוגיית התעסוקה האיכותית ולגבש מענים מיטביים שיסייעו לכם המעסיקים להתמודד עם אתגרים אלו ועל כן נשמח לשמוע אתכם.

מיזם WORKIT8 הוא מיזם משותף של שירות התעסוקה, קרן רש"י ועיריית קריית שמונה בשיתוף אשכול רשויות גליל מזרחי, מועצה אזורית הגליל העליון, החברה הכלכלית גולן, מועצה אזורית מבואות החרמון, מרכז תעסוקה ויזמות מכללת תל חי, מעברים אצבע הגליל ומרכז תעסוקה גולן. המיזם שם לו למטרה לקדם את התעסוקה האיכותית בגליל המזרחי על מנת לעודד צמיחה של משרות שיובילו לפיתוח כלכלי אזורי ולצמיחה דמוגרפית.


מה הלאה?

באמצעות הדברים שאמרת, אנו נגבש תובנות מרכזיות אשר יסייעו לנו בתהליכי קבלת ההחלטות ובהרחבת סל המענים למעסיקים בתחום התעסוקה באזור.